Temel Bilgiler

Temel Bilgiler

Kanyon
Yerkürede kırılma ve çökme hareketlerinin bazen tek başlarına, bazen de uzun zaman süren su ve hava akımının aşındırma etkisi ile oluşturduğu coğrafi yapı üzerindeki yarıklardır.

Kanyonların Özellikleri
– Oluşum sebepleri ne olursa olsun, kanyonlar doğal bir kanal yapısındadır.
– Su ve hava akımına bağlı olarak bitki örtüsü oluşumunda ve çeşitlenmesinde büyük önem taşırlar.
– Kanyon giriş ve çıkışlarında eş özellikler taşıyan bitki örtüsü görülmektedir.
– Gizli bir geçit olma özelliği ve görsel zenginlikleri eşsiz bir değerdedirler.
– Oluşum sürelerini milyon yıllar ile ifade edebiliriz.
– Her kanyonun uzunluğu, genişliği, yüksekliği ve derinliği birbirinden farklıdır ve farklı yaşlara sahiptirler.
– Kanyonlar, uzun yıllar sonra vadi formunu alırlar.

Kanyonların Oluşum Sebepleri
Fiziksel olarak kanyon oluşum sebeplerini kırılma, çökme ve aşınma olarak ayırabiliriz. Aşınmayı sağlayan etkenler ise akarsular, yeraltı suları, rüzgar ve ısı farkıdır.

Kırılma 

Çökme

Dünya kabuğundaki levhaların çarpışma, kıvrılma, birbiri altına girme, bütün halinde yükselme ve düşme hareketleriyle gerçekleşir. 

Geçirgen yapılı arazilerde yeraltı sularının oluşturdukları galerilerin yüzey ağırlığını taşıyamayarak çökmesiyle gerçekleşir.

Aşınma 

Akarsular
Bulundukları vadideki yataklarını uzun vadede tabana doğru aşındırmaları ile gerçekleşir.

Yeraltı Suları
Deniz seviyesine ulaşmak için oluşturdukları akım ile yüksek yerlerden yeryüzüne çıkarak uzun vadede aşınmaya sebep olurlar.

Rüzgar
Oluşturduğu akım ile uzun vadede duvarlarda aşınmaya sebebiyet verir.

Isı Farkı
Uzun yıllar boyunca, gece ve gündüz sıcaklığındaki değişkenlik duvarlarda aşınmaya neden olur.

Kanyon Sporu
Kuru ya da sulu kanyonlarda, zorlu yürüyüş, hareketli suda yüzme, emniyet sistemleri, ipli ve ipsiz iniş ya da tırmanış tekniklerini kanyon disiplinini uygulayarak gerçekleştirdiğimiz kamplı veya kampsız yapılan geçişlerdir.

Kanyon Sporcusu
Kanyonların çevresi, giriş ve çıkış ağızları arasında oluşabilecek risklerin analizini yapabilen, kanyon disiplinleri ile zorlu yürüyüş, hareketli suda yüzme, ipli ve ipsiz iniş ya da tırmanış tekniklerini uygulayabilen, bir ekip olmanın gerekliliklerini yerine getiren ve kanyon içerisindeki kamp düzenine uyum sağlayabilen kişidir.

Kanyon Sporu’nun Size Kazandıracakları
– Sportif Statü
– Liderlik Becerisi
– Özgüven
– Mutluluk
– Çevresel Farkındalık
– Kaliteli Zaman
– Beden ve Ruh Sağlığı
– Ortak Yaşam Kültürü

Top