Temel Kanyon Sporu (Canyoning) Eğitimi

Temel Kanyon Sporu (Canyoning) Eğitimi

Kanyon
Yerkürede kırılma ve çökme hareketlerinin bazen tek başlarına, bazen de uzun zaman süren su ve hava akımının aşındırma etkisi ile oluşturduğu coğrafi yapı üzerindeki yarıklardır.

Özellikleri;

 • Oluşum sebepleri ne olursa olsun, kanyonlar doğal bir kanal yapısındadır.
 • Doğdukları andan itibaren bölgelerine en uygun su ve hava akımı özelliğini gösterirler.
 • Su ve hava akımına bağlı olarak bitki örtüsü oluşumunda ve çeşitlenmesinde büyük önem taşırlar.
 • Kanyon giriş ve çıkışlarında eş özellikler taşıyan bitki örtüsü görülmektedir.
 • Gizli bir geçit olma özelliği ve görsel zenginliklerinin yanı sıra, hayati önem taşıyan işlevleriyle gerçekten eşsiz bir değerdedirler.
 • Oluşum sürelerini milyon yıllar ile ifade edebiliriz.
 • Her kanyonun uzunluğu, genişliği, yüksekliği ve derinliği birbirinden farklıdır ve farklı yaşlara sahiptirler.
 • Kanyonlara üstü açık mağara da diyebiliriz.
 • Kanyon yapılarını iyi incelerseniz, doğal birer akvaryum olduklarını ve kanyon disiplininden taviz vermediğiniz sürece birer eğlence parkı özelliği taşıdıklarını fark edebilirsiniz.
 • Kanyon içerisindeki kayalar, su ve rüzgârın etkisiyle meydana gelen aşınma şekilleri ile bir heykeltıraşın elinden çıkmış binlerce yıllık sanat eserleri kadar görkemlidir.
 • Kanyonlar uzun yıllar sonra vadi formunu alırlar.
 • Kanyonlar aslında bizler için, içinden geçerken ruhlarımızı rehabilite eden, dış dünyadaki bireysel streslerden kopararak ekip ruhunu güçlendirebildiğimiz 2. evlerimizdir.

Kanyonların Oluşum Sebepleri
Fiziksel olarak kanyon oluşum sebeplerini kırılma, çökme ve aşınma olarak ayırabiliriz.

 Kırılma
Dünya kabuğundaki levhaların çarpışma, kıvrılma, birbiri altına girme, bütün halinde yükselme ve düşme hareketleriyle gerçekleşir.

 Çökme
Geçirgen yapılı arazilerde yeraltı sularının oluşturdukları galerilerin yüzey ağırlığını taşıyamayarak çökmesiyle gerçekleşir.

Aşınma;
Akarsular: Bulundukları vadideki yataklarını uzun vadede tabana doğru aşındırmaları ile gerçekleşir.

Yeraltı Suları: Deniz seviyesine ulaşmak için oluşturdukları akım ile yüksek yerlerden yeryüzüne çıkarak uzun vadede aşınmaya sebep olurlar.

Rüzgar: Oluşturduğu akım ile uzun vadede duvarlarda aşınmaya sebebiyet verir.

Isı Farkı: Uzun yıllar boyunca, gece ve gündüz sıcaklığındaki değişkenlik duvarlarda aşınmaya neden olur.

Kanyon Sporu (Canyoning)
Kuru ya da sulu kanyonlarda, zorlu yürüyüş, hareketli suda yüzme, emniyet sistemleri, ipli ve ipsiz iniş ya da tırmanış tekniklerini kanyon disiplinini uygulayarak gerçekleştirdiğimiz kamplı veya kampsız yapılan geçişlerdir.

Kanyon Sporcusu
Kanyonların çevresi, giriş ve çıkış ağızları arasında oluşabilecek risklerin analizini yapabilen, kanyon disiplinleri ile zorlu yürüyüş, hareketli suda yüzme, ipli ve ipsiz iniş ya da tırmanış tekniklerini uygulayabilen, bir ekip olmanın gerekliliklerini yerine getiren ve kanyon içerisindeki kamp düzenine uyum sağlayabilen kişidir.

Kanyon Sporunun (Canyoning) Size Kazandıracakları;

 • Sportif Statü
 • Liderlik Becerisi
 • Özgüven
 • Mutluluk
 • Çevresel Farkındalık
 • Kaliteli Zaman
 • Beden ve Ruh Sağlığı
 • Ortak Yaşam Kültürü