Kanyon Disiplini

Kanyon Disiplini

Tehlike
Disiplinsizlik ya da kanyon koşullarından kaynaklanan nedenlerle gerçekleşme ihtimali bulunan, ruhsal, fiziksel ve maddi zarara veya ölüme sebep olabilecek durumlardır. Hatalı hareket eden sporcular da tehlike oluşturan etkenlerden biridir.

Risk
Bir tehlikenin gerçekleşme olasılığı ile, gerçekleşmesi halinde yol açacağı sonucun birlikte değerlendirilmesidir.

Genellikle risk olumsuz bir durum olarak değerlendirilir. Risklerin olumsuz etkilerinden zarar görmemek için olasılıklar göz önüne alınarak, önlem almaya yönelik, çalışma ve planlama yapılmalıdır.
Kanyonlarda, tehlike ve nedenlerini, riskleri ve risk kontrollerini tecrübelerimizle analiz edebiliriz.
Risk analizinde de; bilgi toplayarak, oluşabilecek tehlikeleri belirleyebilir, bu tehlikelerin gerçekleşmesi durumunda meydana gelebilecek olumlu veya olumsuz sonuçları tahmin ederek, risklerin yönetilebilir olup olmadığına karar verebilir hatta ortadan kaldırabiliriz.

Doğadan Kaynaklanan Riskler;

 • Sel
 • Bataklık
 • Sağanak Yağış
 • Vahşi Hayvan
 • Taş Düşmesi
 • Heyelan
 • Deprem
 • Böcek, Yılan Isırması
 • Yıldırım
 • Soğuk

Sporcudan Kaynaklanan Riskler;

 • Aşırı Özgüven ve Özgüven Eksikliği
 • Disiplinsizlik
 • Ekip Uyuşmazlığı
 • Çok Yüksek veya Çok Düşük Ego Problemleri
 • Mental Açıdan Hazır Olmamak
 • Yetersiz Beslenme
 • Yanlış Planlama
 • Bilgi Eksikliği
 • Eksik ve Uygunsuz Malzeme
 • Hipotermi
 • Psikolojik Travma
 • Mahsur Kalma
 • Fiziksel Yetersizlik

Kanyon Geçişi Öncesinde, Esnasında, Sonrasında , Kamp Yaparken ve Keşif Kanyonlarında Uyulması Gerekenler Kurallar

Geçişi Öncesinde;

 • Kanyon geçişinden önce tüm sporcuların sağlık bilgileri, acil durumlarda ulaşılacak en az iki yakınlarının telefon numaraları ve etkinlik ile ilgili ayrıntılar diğer  kanyon sporcularına ve kanyon bölgesindeki idari amirlere verilmelidir.
 • Aynı bilgiler kanyon çıkışında bekleyen araçta da bulundurulmalıdır.
 • Kamplı ya da kampsız geçişlerde mümkün olduğunca tüm sporcuların sağlık paketi, yedek teknik malzemesi, uyku tulumu, yiyecek ve içeceği hazır olmalıdır.
 • Sulu kanyon geçişi yapan sporcuların yüzme bilmesi gerekmektedir.
 • Kanyonda diyet yapılmamalı, hazmı kolay ve ısı kaybını geri kazandıran yiyecek ve içecekler tercih edilmelidir.
 • Bölge halkı rahatsız edilmemeli ve çevre kirletilmemelidir.
 • Yapılan geçiş planından kesinlikle vazgeçilmemelidir ve en kötü plan, plansızlıktan iyidir.

Geçiş Esnasında;

 • Rehberin talimatlarının dışına çıkılmamalıdır.
 • Öncü, badi ve artçı sistemi bozulmamalı ve göz teması kaybedilmemelidir.
 • Bolt takımı öncüde olmalıdır.
 • Genel sağlık paketi artçıda olmalıdır.
 • Sarkan saçlar, giysiler, kask perlonu, iniş malzemenize sıkışmamaları için iyice toplanmalıdır. Vücut da olabildiğine uzak tutulmalıdır, deri sıkışabilir.
 • Şelale içinden iniliyorsa nefes alabilmek için kafa arkaya doğru, sağ veya sol yönde hareket ettirilmelidir.
 • İniş malzemesi mümkün olduğunca karabinadan çıkarılmadan ipten çıkılmalıdır ve özellikle sulu kanyonlarda düştüğü zaman bulunması çok zordur.
 • Taş, dal veya herhangi bir malzeme yüksekten düştüğü zaman yüksek sesle aşağıdaki sporcular uyarılmalıdır. Uyarı geldiği zaman bulunulan yerde sabit kalınmalı, yukarıya bakılmamalıdır.
 • Kanyon içindeki doğal yapıya zarar verilmemeli, bölge temiz tutulmalıdır.
 • Hiçbir malzeme yerlerde sürüklenmemeli ve üzerine basılmamalıdır.
 • Çavlan ve kısa mesafeli yüksekliklerde suya paralel bir şekilde yüz üstü atlanmalıdır.
 • Yüksekten suya atlanılması gerekiyorsa atladıktan sonra kollar kapalı vücuda yapışık, ayaklar birleşik dik ve baş yukarıda olacak şekilde suya girilmelidir.

Boş El Kuralı; iniş yaparken tek elimizi kullanırız. Diğer elimiz boş el kuralına girer ve görevi; pandül yaşama riskinde sporcuyu kayaya çarpmaktan koruyarak inişin daha kolay yapılmasını sağlamaktır.

Geçiş Sonrasında;

 • Bölge halkı rahatsız edilmemeli ve çevre kirletilmemelidir.
 • Sulu kanyon geçişinden sonra, ıslak olan kıyafet ve malzemeler poşetlere koyulmalıdır.

Kamp yaparken; 

 • Suya uzak olunmalıdır.
 • Taş düşmesi riski göz önünde bulundurularak yer seçilmelidir.
 • Yiyecek ve çöplerden uzak yatılmalıdır.
 • Ateşe yakın yatılmamalıdır.
 • Bölge halkı rahatsız edilmemelidir.
 • Uyumadan önce tüm ekip birbirine yattığı yerleri göstermelidir ve bu sayede acil bir durum olduğunda ulaşılmak istenen kişiyi uyandırmak için zaman kaybedilmemiş olur.

Keşif Kanyonlarında;

 • Keşif kanyonlarında sporcu sayısı 8 olmalıdır.
 • Kılavuz ip kullanılmalıdır.