İniş Tekniği

İniş Tekniği

İniş Tekniği

 • İnişler, disiplinli bir şekilde yapıldığı sürece kanyon geçişlerindeki en kolay ve güvenli kısımlardır. Teknik ve disiplinin yanı sıra kendinize, malzemeye ve emniyetinizi alan sporcuya güvenmeniz gerekir.
 • İniş için gerekli yapı, teknik ve kişisel malzemeler; İstasyon, İp, Alt Emniyet Kemeri, Karabina, Atc /Sekizli ve Kasktır.
 • İnişten önce tüm giysi ve malzemeler kontrol edilmelidir. Sarkan saçlar, giysiler ve kask perlonu iniş malzemenize sıkışmamaları için iyice toplanmalıdır.
 • Vücut mümkün olduğu kadar iniş malzemesine yaklaştırılmamalıdır, deri sıkışabilir.
 • İp, Karabinaya takılı olan iniş malzemesine göre(Atc/Sekizli vb) katlanıp girilecektir.
 • Karabina kapatılacak, kapı kilidi otomatik değil ise sıkılacak ve bir boğum geri açılacaktır.
 • İpin boşluğu alındıktan sonra geri geri adımlarla iniş yapılacak noktaya gelinecektir.
 • Ayaklar en az omuz genişliğinde açık olacaktır.
 • Dizler kırılmadan vücut dik pozisyonda olacaktır.
 • İlk inişler hızlı ve zıplayarak olmamalıdır.
 • İniş için kullanılan el, vücut ile birleşik belin yanında olmalı ve kesinlikle bu el ipi bırakmamalıdır. El yumruk şeklinde kapatılarak ip avuç içine alınmalı ve yumruk açılıp ipin gevşetilmesi sağlanarak inilmeli ve durulmalıdır.
 • İsteğe göre eldiven kullanılabilir.

İpe Girme; Ayaklar en az omuz genişliğinde açık ve kayaya sabit durumdayken, dizler kırılmadan vucüt dik pozisyonda, boş el kuralı uygulanarak vücut ağırlığı yavaş yavaş arkaya, ipi tutan eli açıp kapatarak da ipe yol verilir. Göğüsle duvarın paralel konuma geldiği noktadan sonra, ayak tabanlarının tamamı ile kayaya basılacak şekilde geri adım atılır. İlk iki adımdan sonra yumruk gevşetilerek ip verilir ve kalça aşağıya indirilir. Tekrar geri adım atılarak, bu döngü ile inişe devam edilecektir. İstasyonun bel hizasının altında olduğu durumlarda ilk adımlar zorlu olacaktır.

 • Ayak tabanlarının tamamı ile kayaya basılmalıdır. Parmak uçlarıyla basılması durumunda kaygan yerlerde ayağınız kayabilir ve yüzünüzü kayaya vurabilirsiniz.
 • İniş sırasında basılacak yerlere bakarak nereye basılması gerektiğine siz karar vermelisiniz.
 • Çok fazla geriye yaslanır ve ayaklarınız yukarıda kalırsa kontrolsüz olarak ters dönersiniz. Ters dönmeniz durumunda emniyet alan kişi hemen sizi sabitler. Bacaklarınızı ayırarak alt emniyet kemerinin çıkmasını engeller ve tekrar iniş pozisyonuna dönebilirsiniz. Tecrübe kazandıkça kontrollü bir şekilde ters dönerek iniş de yapabilirsiniz.
 • Çanta ile iniş yapıyorsanız ağırlığını hesaba katmayı unutmayın ve geriye çok fazla yaslanmayın. Sulu kanyonlarda ise, çanta ile derin suya iniş yapıyorsanız suya ulaştığınızda çantayı çıkarın.
 • İniş yapılan yüksekliğin belirli bir kısmı kolaylıkla basılacak yerlere sahipken, ayakların kayadan kesilmesi, uzaklaşılması gereken “Negatif” adını verdiğimiz yerlerde “Negatif İniş Tekniği” kullanmak gerekir. Negatifin başladığı, yani kayanın bittiği bölümden, ayaklar bükülerek kayaya yakınlaştıktan sonra geriye sıçramak gerekir. Bu esnada negatifin altına girinceye kadar, ipteki el açılarak ip salınmalı ve negatifin altına girildikten sonra ip sıkılmalıdır. Boş elle kayadan destek alarak da negatifin altına girebilirsiniz. Negatif inişlerde dik bir pozisyon alınır ve geriye yaslanılmaz.
 • Herhangi bir sebepten dolayı, ip üzerinde durmak istendiğinde aşağıya “Emniyet” diyerek bağırılır. Emniyeti alan sporcu ipi çekerek, ip üzerinde sabit durmanızı sağlar ve ipi tutan eli serbest bırakabilirsiniz. Kendinizi rahat hissettiğiniz zaman “Emniyet Bende” diye bağırarak kontrolü alabilir veya emniyet alan sporcu istediğiniz takdirde sizi aşağıya indirebilir .
  • Emniyetinizi alan sporcu sadece size odaklanmış durumdadır ve ip üzerinde bayılmanız durumunda bile sizi rahatlıkla indirebilir.
  • Emniyeti alan sporcu ipi çok gevşek veya çok sıkı tutmamalıdır. Gevşek tutarsa ipi hemen çekemez ve iniş yapan sporcuyu koruyamaz. Çok sıkı tutması da iniş yapan sporcunun inişini zorlaştırır. Öncü inişlerinde emniyet yukarıdan alınabilmektedir.
 • Pursik ile emniyet alarak da iniş yapılabilir.
 • Pursik kısa olmalıdır ve iniş malzemesinden çıkan ipe bağlanır. Diğer ucuna karabina takılarak alt emniyet kemerinin bacak kolonuna takılır. İniş için kullanılan el, pursiğin üstünde olur ve aşağıya çekerek emniyetli iniş yapılır. Kanyonlarda sürekli iniş yapıldığı ve derin suya inildiği için tercih edilmez.
  • İpin Çeker Yönü: İpin istasyona bağlandıktan sonra inişin bitiş noktasına kadar izlediği doğal yöndür. İpe girilecek ve inişin yapılacağı yere göre ayarlanarak inişin daha rahat olması sağlanır. İnişe başlandıktan sonraki ilk anlarda ipin çeker yönü kuvvetlidir ve sizi o yönlendirecektir. Bu yönlendirmeye karşı koymanız durumunda pandül yemeniz kaçınılmazdır. İnişe devam edildikçe ipin çeker yönü zayıflayacak ve ip üzerinde daha rahat hareket edilecektir.
  • Boş El Kuralı: İniş yaparken tek elimizi kullanırız. Diğer elimiz Boş El Kuralı’na tabidir ve görevi; pandül yaşama riskinde sporcuyu kayaya çarpmaktan koruyarak inişin daha kolay yapılmasını sağlamaktır.
  • İpin Boşluğunu Alma: İpe girildikten sonra istasyon ve iniş malzemesi arasında kalan ip, sarkık bir şekilde olacaktır. Eğer bu sarkık olan ip, gergin hale getirilmeden geri adım atılırsa, inişin yapılacağı noktada ağırlık arkaya vermeye başlandığı ilk andan itibaren, ipin boşluğu kadar pandül yenecektir. Boş El Kuralına giren el, istasyondan gelip iniş malzemesine giren ipte; iniş yapılacak el, iniş malzemesinden çıkıp aşağıya giden ipte olacak şekilde tutulmalıdır. Tutulan ipler birbirine paralel hale getirilerek, Boş El Kuralı’na giren el ile ipi kendinize çekerken aynı anda diğer el ile tuttuğunuz ipi zıt yönde çekip, sarkık olan payı aşağıya vererek ipi gerginleştirir ve boşluğu almış olursunuz. İniş tekniği ve Boş El Kuralı doğru uygulandığı takdirde pandülden daha az hasar görülür.
  • Geri Geri Adım Atmak: İpe girildikten ve boşluk alındıktan sonra inişin yapılacağı noktaya kadarki bölüme geri geri adım atarak gelinir. Kısa bir mesafedir, kontrollü ve geriye bakarak ilerlenmelidir.
  • Ağırlığın Arkaya Verilmesi: İlk defa iniş yapan sporcuların iniş tekniğini uygularken en zorlandıkları ve inişi gerçekleştirmekten vazgeçtikleri bölümdür. Ayaklar en az omuz genişliğinde açık ve kayaya sabit durumdayken dizler kırılmadan  vucüt dik pozisyonunda, Boş El Kuralı uygulanarak vücut ağırlığı yavaş yavaş arkaya verilir.
 • Sporcular, adrenalinden ötürü odaklanma sorunu yaşayabilir ve uygulaması gerekelner tekrar tekrar anlatılmalıdır.
 • Bazen malzemeye güven sorunu ortaya çıkabilir ve sporcunun kendisini boşluğa bırakması zorlaşabilir, kambur bir şekilde devam etmeye çalışır. Sporcuya, yapıya ve malzemeye güvenmesi en önemlisi kendisine inanması gerektiği hatırlatılmalıdır.
 • Kesinlikle zorla iniş gerçekleştirilmemelidir.
  • Pandül: Güvensiz, disiplinden uzak ve iniş tekniklerinin doğru uygulanmaması sonucu yapılan inişlerde, savrularak veya kısa mesafeli düşüşlerle vücudun kayaya çarpmasıdır. Boş El Kuralı’na uyuyorsanız vücudunuzu kayaya çarpmaktan koruyabilirsiniz. Emniyet alan sporcuya güvenin ve iletişimde olun, aksi takdirde en küçük anlaşmazlıkta dengeniz bozulabilir ve pandül yiyebilirsiniz.
 • İniş tamamlandıktan sonra mümkün olduğunca iniş malzemesi karabinadan çıkarılmadan ipten çıkılmalıdır.