Düğümler ve İstasyon

Düğümler ve İstasyon

Düğüm

 • İp ya da Perlon’un belirli bir düzen içinde, yan yana veya üstüste gelerek sıkıştırma metoduyla çalışmasıdır. Sporcuların, düğümlerin yapılışını ve kullanılacağı yerleri çok iyi bilmeleri gerekmektedir.
 • İpin üzerine atılan düğüme göre, ipin çekme gücü yani çekeri düşer. Çekerin düşme sebebi ise, düğümden dolayı ipin kıvrılması ve dış liflerinin içtekilere göre daha fazla yük taşımasıdır.
 • Düğümler atıldıktan sonra, düzeltilmeli ve sıkıştırılmalıdır. Gevşek atılan düğümler yük altında zarar görür ve ipin çekeri olumsuz etkilenir.
 • Düğüm atıldıktan sonra en az 10cm. ip payı bırakılmalıdır.
 • Düğümler kullanıldıktan sonra ip üzerinde bırakılmamalı ve çözülmelidir.
 • Uzun süre düğümlü kalmak, ip üzerinde kalıcı hasara neden olur.
 • Doğal istasyon ve ip uzunluğunun yeterli geldiği yerler dışında, bu düğümler olmadan kanyon geçilemez.
 • Atılacak düğümler; üzerine yük bindirildiğinde çözülemeyecek kadar sağlam, estetik ve iş bitirildiğinde rahat çözülebilecek kadar basit olmalıdır.

Hareketli (Dinamik) Düğümler

Yarım Kazık (İtalyan Bağı)

 • İpin ana emniyet noktasına bağlanmasıyla, sporcular arasında malzeme alıp vermek, kontrollü bir şekilde sporcuyu indirmek, emniyet almak ve iniş malzemesi olmadan iniş yapabilmek için kullanılır.
 • Karabina’ya ve uygun sabit istasyona takılır.
 • İpin sürtünme kuvvetinden yararlanarak çalışır.
 • Karabina açılır, ip içinden geçirilir ardından bir bir halka yapılarak takıldıktan sonra Karabina kapatılır.
 • Düğüm, ipin uç kısmından atılacaksa hem Karabina’ya hemde sabit istasyon noktasına atılabilir, ancak ipin ortasından atılacaksa Karabina olmadan yapılamaz.
 • Düğüm atılacak sabit istasyon noktası, düğümün hareketini kısıtlayacak şekilde olmamalıdır.
 • Düğüm çift taraflı çalışır ve çevrilebilir.
 • Kaygandır, rahat hareket edilebilir ve durdurmak için az bir kuvvet uygulamak yeterlidir.
 • İniş için kullanıldığında, ipin aşağıda kalan kısmı burgulanacağı için kontrollü inilmelidir.
 • Herhangi bir emniyet aleti kullanıyorsanız, düşürmeniz ya da kaybetmeniz durumunda düğümü atıp emniyet alabilirsiniz.

Pursik

 • Bir veya iki ana ipin üzerine, balıkçı düğümüyle hazırlanan yardımcı ip ya da Perlon ile direkt veya Karabina kullanılarak atılan düğümdür.
 • İp üzerinde yukarı, aşağı hareket etmekle birlikte üzerine yük bindiğinde sabitlenir.
 • Farklı bağlama yöntemleri olan, ipte yükselmek, iniş ve emniyet almak için kullanılır.
 • Yardımcı ipten Pursik yapılacaksa, ipin ölçüsü, ana ip çapının yarısıdan 1 fazla olmalıdır. [(ana ip/2)+1] Eğer iplerin çapları aynı ise Marchard (Fransız), diğer adıyla Klemheist Düğümü kullanılmalıdır. Perlon ile yapılacaksa ölçüye gerek yoktur.
 • Pursiğin üzerine çok fazla yük bindiği ve uzun süre asılı kalındığında sıkışabilir. Bu durumu önlemek için Karabina ile yapılabilen Bachmann ve Marchard (Fransız) diğer adıyla Klemheist Düğümü kullanılabilir. Marchard (Fransız), diğer adıyla Klemheist Düğümü  Karabinasız da yapılabilir.
 • İpte yükselme işlemi için El ve Ayak Jumarlarından biri, ya da her ikisi olmaması durumunda Pursik kullanılabilir. El ve ayak için hazırlanacak Pursikler, her sporcunun fiziki yapısına göre değişir.
 • El için, sporcunun alt emniyet kemerine takılı olan Karabina’dan, elinin ipte uzandığı en üst nokta arasındaki mesafeye göre El Pursiği hazırlanmalıdır. Ayak için, sporcunun giydiği ayakkabı boyutuna göre, rahat girebilecek ve sonrasında yükselirken ayaktan çıkmayacak şekilde hazırlanmalıdır.
 • El ve Ayak Pursikleri ana ipe sarıldıktan sonra, El pursiği alt emniyet kemerine takılı olan Karabina’ya, Ayak Pursiği de ayağa geçirilerek ipte asılı kalınır. Ayak Pursiğine basarak yükselinir ve el pursiğide yukarıya alınır. Bu işlem ulaşılmak istenilen noktaya kadar bu şekilde devam ettirilir.

 Pursik ile Jumar’ın çalışma prensipleri aynı olsa da aralarında farklar mevcuttur;

 • Pursik üzerinde yukarı ve aşağı hareket, Jumar’da ise tek yönlü hareket elde edilir.
 • Pursik ile ipte yükselirken Jumar’a göre daha çok güç ve efor sarfedilir.
 • Pursik, Jumar kadar ipin dış mantosuna zarar vermez.
 • Pursik iyi sarılmaz ise, ipi kavrayamaz.

Hareketsiz (Statik) Düğümler

Açık Sekizli

 • Alt emniyet kemerine bağlanmak, doğal istasyon kurmak, emniyet almak, aynı çaptaki ipleri birleştirmek için atılan düğümdür.
 • Atılması ve gözle kontrolü kolaydır.
 • İp ucu düğümüdür.
 • Emniyet amaçlı, keşif veya ilk defa iniş yapılan yerlerde, ipin sonuna da atılarak durdurucu özellikte kullanılır.
 • İpin çekerini en az düşüren düğümdür.
 • Düğüm atıldıktan sonra çeker %75 – %80 arasındadır.
 • Düğüm tamamlandıktan sonra kapalı sekizli şeklini alacaktır.
 • Çanta vb. malzemelere de bağlanarak indirme veya yukarı çekme işlemlerinde kullanılabilir.
 • Doğal istasyon için açık sekizli yapılırken düğümün ip üzerindeki yeri, istasyonun çevresine göre ayarlanmalıdır.
 • Düğüme göre istasyonun çevresine dolanan ip kısa gelirse, düğüm tekrar atılmalıdır ve zaman kaybına yol açar.
 • Düğüme göre istasyonun çevresine dolanan ip uzun gelirse, ip boyu kısalacaktır, böylelikle ip sonunun tam yettiği yüksekliklere kısa gelecektir.
 • Boşta kalan uçlara emniyet açısından Çift Balıkçı Düğümü atılmalıdır.
 • Üzerine yük bindikten sonra çözülmesi kolaydır.

 

Kapalı Sekizli

 • İstasyon kurmak, emniyet almak, alt emniyet kemerine Karabina ya da Ekspres ile bağlanmak için kullanılır. En temel istasyon düğümüdür.
 • Atılması ve gözle kontrolü kolaydır.
 • İp ucu düğümüdür.
 • İpin çekerini en az düşüren düğümdür.
 • Düğüm atıldıktan sonra çeker %75 – %80 arasındadır.
 • Çanta vb. malzemelere de Karabina ya da Ekspres ile bağlanarak indirme veya yukarı çekme işlemlerinde kullanılabilir.
 • Boşta kalan uçlara emniyet açısından Çift Balıkçı Düğümü atılmalıdır.
 • Düğümün tek gözü vardır ve istasyona Karabina aracılığı ile bu gözden bağlanır.
 • Karabina olmadığı zamanlarda Ekspres kullanarak istasyona bağlanılabilir.
 • Ekspres Karabinaları’nın kapı bölümleri  birbirlerine zıt yönde, yukarı ve aşağı şekilde kullanılmalıdır.
 • Üzerine yük bindikten sonra çözülmesi kolaydır.

 

 

Kapalı Çift Sekizli

 • İstasyon kurmak, emniyet almak için kullanılır.
 • Atılması ve gözle kontrolü kolaydır.
 • İp ucu düğümüdür.
 • İpin çekerini en az düşüren düğümdür.
 • Düğüm atıldıktan sonra çeker %75 – %80 arasındadır.
 • Çanta vb. malzemelere de Karabina ya da Ekspres ile bağlanarak indirme veya yukarı çekme işlemlerinde kullanılabilir.
 • Boşta kalan uçlara emniyet açısından Çift Balıkçı Düğümü atılmalıdır.
 • Düğümün çift gözü vardır ve istasyona Karabina aracılığı ile bu gözlerden bağlanır.
 • Çift emniyet ve  istasyona bağlanılır.

 

Kelebek

 • Emniyet almak için ve sporcuların şiddetli akarsu üzerinde paralel bir şekilde, karşıdan karşıya yüzmeleri için kullanılır.
 • İp ortası düğümüdür.
 • Düğüm, ipin her iki ucunun da çekilmesine dayanarak açılmaz.
 • İp üzerinde duruma göre çift halka olarak da yapılabilir.

 

Çift Balıkçı

 • İki aynı veya farklı çaptaki ipi birleştirmek ve doğal istasyon kurmak için kullanılır.
 • Doğal istasyon yapılacak yerin çevresine dolanarak ipe düğüm atılır ve sıkıştırılır.
 • Pursik hazırlarken kullanılan düğümdür.
 • İpe iki kereden fazla da atılabilir.
 • Düğüm atıldıktan sonra ipin çekeri %65 – %70 arasındadır.

 

Tam Kazık

 • İp sabitleme, emniyet ve ayağa atılarak ayak bağı oluşturmak için kullanılır.
 • Hızlı bir şekilde yapılıp kullanılabilir.
 • Düğümün iki ucuna da ağırlık verilmesi durumunda daha sağlıklı bir kullanım olur.
 • Düğüm atıldıktan sonra ipin çekeri  %60 – %65 arasındadır.

 

Camadan

 • İki aynı çaptaki ipi birleştirmek için kullanılır.
 • Birleştirme yapıldıktan sonra mutlaka uçlara çift balıkçı düğümü atılmalıdır.
 • Düğüm atıldıktan sonra ipin çekeri %70 – %75 arasındadır.

İzbarço (Bulin)

 • Doğal istasyon kurmak için kullanılır ve sulu kanyonlarda akarsuya kapılan sporculara, ip yollanarak bu düğümün içine girerek kendi ağırlığıyla sıkıştırılması sağlanıp kurtarılır.
 • Doğal istasyon kurulumunda, istasyon yapılacak yerin çevresine dolanarak ipe düğüm atılır ve sıkıştırılır.
 • Tek el ile yapılabilir.
 • Boşta kalan uca Çift Balıkçı Düğümü atılmalıdır.
 • Düğüm atıldıktan sonra ipin çekeri  %70 – %75 arasındadır.
 • Üzerine yük bindikten sonra çözülmesi kolaydır.
 • Çiftli olarak da yapılabilir.

Kördüğüm

 • Emniyet amaçlı, keşif veya ilk defa iniş yapılan yerlerde ipin sonuna atılarak durdurucu işlevi görür.
 • İşlevinden de anlaşılacağı üzere ip sonu düğümüdür.
 • Düğüm atıldıktan sonra ipin çekeri çeker %60 – %65 arasındadır.
 • Üzerine yük bindikten sonra çözülmesi zordur.

Perlon Düğümü

 • İstasyon kurulumu, emniyet, alt veya üst emniyet kemeri yapımı için kullanılır.
 • İki aynı veya farklı perlonu birleştirmek için de kullanılır.
 • Düğüm tamamlandığında boşta kalan uçlar zıt yönlere bakmalıdır. Bu uçlara kördüğüm atılabilir.

İstasyon

 • Doğal veya yapay emniyet noktaları ile ip arasında, ipin ömrünü uzatacak ve istenildiğinde kolayca toparlanabilmesi sağlanabilecek şekilde kurulan, hat yönünün belirlemesini sağlayan, Perlon, Karabina ya da ip kullanılarak oluşturulan yapıdır.
 • Emniyet almak, iniş ve ipte yükselmek  için kullanılır.
 • İstasyonlar en az çift emniyet noktalı olmalıdır.
 • İstasyonların iki noktası da doğal veya yapay olabileceği gibi, biri doğal diğeri de yapay olarak oluşturulabilir.
 • İstasyon kurulurken ipe girilecek ve iniş yapılacak noktalar dikkate alınmalıdır.
 • Mümkün olduğu sürece bel hizasının üzerinde kurulmalıdır.
 • Dengeli bir istasyon için ipin çeker yönü iyi düşünülmelidir.
 • Emniyetten taviz vermeden farklı şekillerde de kurulabilmektedir.

Doğal İstasyon
Kaya, ağaç ve benzeri doğal araçlar ile oluşturulan emniyet noktalardır.

Yapay İstasyon
Bolt kullanılarak oluşturulan emniyet noktalarıdır.